Przypomnij Hasło

Określenie predyspozycji

Informacje o predyspozycjach zawodnika.

Każdy z nas jest inny. Jeden trenuje od kilkunastu lat, a drugi od kilkunastu dni. Indywidualne predyspozycje określamy poprzez ocenę i cech zawodnika (wrodzonych predyspozycji i możliwości ich zdolność do pracy w określonych zakresach wysiłku). Dzięki zgromadzonym informacjom trener dysponuje niezbędną wiedzą do rozpoczęcia pracy nad doprowadzeniem podopiecznego do jego wymarzonego celu.