Przypomnij Hasło

Zima najważniejsza!

W sportach endurance kluczowym elementem wskazującym poziom rozwoju zawodnika jest zakres jego strefy IV, czyli tego miejsca w zakresie pracy serca, w którym następuje równowaga pomiędzy ilością kwasu mlekowego produkowanego przez organizm a jego wchłanianiem. Strefa ta potocznie nazywana jest strefą równowagi. 


Często obserwujemy, zawodników, którzy wypracowali odpowiednią dyspozycję w okresie tzw. trwania sezonu by w czasie miesięcy zimowych poprzez nieodpowiedni trening lub jego brak stracić wszystko to na co tak ciężko pracowali. Częstym błędem w okresie zimowym jest długotrwałe przebywanie w strefie II lub III.


Nasz plan dotyczący okresu zimowego polega na:

Przekazaniu treningu polegającego na wykonaniu sesji krótkich ale o intensywności zgodnej ze strefą V odpowiedzialną za rozwój V2max.

Wprowadzenie elementów ogólnorozwojowych opartych o ćwiczenia cross fit-owe w wersjach dla osób ćwiczących w klubie fitness lub tych, którzy wolą przebywać w domu.

Wprowadzenie elementów opartych o dyscypliny pokrewne.

Przekazany zostanie grafik obozów wydolnościowych, które odbędą się zarówno na terenie Polski jak i w naszym ośrodku w Hiszpanii.

Przekazany zostanie specjalny program badań wydolnościowych.

Powyższe ma na celu spowodowanie by organizm został tak przygotowany do najbliższego sezonu, by zacząć go z wyższego pułapu niż było się w szczytowej formie mijającego sezonu.

 

Zapraszamy