Przypomnij Hasło

Trener Personalny

Idealnym rozwiązaniem jest połączenie kompleksowego planu treningowego z możliwością wsparcia ze strony doświadczonego trenera. Przed takim wyzwaniem stanęło wiele ekip narodowych pracujących w schemacie korespondencyjnym. Trener nie ma możliwości bezpośredniej pracy z zawodnikami znajdującymi się na co dzień w różnych miejscach kontynentu a może nawet świata. Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie systemu analizy danych, pochodzących z treningu, wraz z doborem (na ich podstawie) właściwego obciążenia. Gdy osoba trenująca dysponuje pulsometrem, komórką z GPS lub miernikiem mocy (w zależności od rodzaju dyscypliny) może dostarczyć niezbędnych danych trenerowi. System Ludora.eu polega na połączeniu opieki trenerskiej z możliwościami analizy zmiennych obciążeniowych. Trener bada takie czynniki jak:

  • zmęczenie – znajomość tej zmiennej pozwala na optymalne pokierowanie wysiłku w stronę rozwoju, tak by uniknąć przetrenowania lub niedotrenowania
  • pozytywny impuls treningowy (skuteczność) – by wyeliminować tzw uodpornianie się na wysiłek trening ułożony jest w trzy tygodniowe sety, zawierające pracę nad określonymi cechami zgodnymi z indywidualnym celem zawodnika lub jego predyspozycją
  • postęp – zdolność do przebywania w okolicach progu
  • zmianę stref – wzrost mocy.

Więcej w jak to działa.