Przypomnij Hasło

Określenie predyspozycji

Informacje o predyspozycjach zawodnika.

Predyspozycje określamy poprzez ocenę indywidualnych cech zawodnika (zdolność do pracy w określonych zakresach wysiłku). Dzięki tej wiedzy mamy podstawy do rozpoczęcia pracy nad doprowadzeniem podopiecznego do jego wymarzonego celu.