Przypomnij Hasło

System treningowy

Informacje o systemie.

Dane treningowe przekazywane są poprzez indywidualne konto treningowe, w którym znajduje się dokładny opis treningu, zamieszczane są filmy obrazujące technikę wykonania oraz trener przekazuje swoje uwagi.